Ågedalen flekkerøy (2009-2010)

Utgraving og grunnarbeid for butikk og utearealer.