Heståsen, næringstomt

Grovplanering av 3 næringstomter med samlet areal på 9800m2.
Sprengning 32000fm3.