Homme Terrasse

Opparbeidelse av 16 tomter inkludert vei og VA
Sprengning 15000fm3.
Kostnadsramme 7,5 millioner.

[Not a valid template]