Kolleknipen (1998)

Opparbeidelse av boligområde, tomter, veier, grøfter mm.