Kutoppen (2008-2009)

Grunnarbeid og opparbeidelse av uteområdet.