Parkeringsplasser

Grunnarbeid for den første store parkeringsplassen i 1992. Nytt inngangsparti og uvidelse av parkeringsplasser i 2011.