Søgne bakeri (2004)

Grunnarbeid for bakeriet og oppgraving av ubåter for Søgne kommune.