Solsletta (2007-2008)

Opparbeidelse av boligomåde. Alt av grunnarbeit, tomter, veier, grøfter, murer mm.