Statsarkivet (1994-1995)

Grunnarbeid for bygg og uteområde.