VA-grøft, Brekkestø

VA-grøft på 550 meter for Lillesand kommune